På samme vis som vi kan være afhængige af alkohol, stoffer og spil, så kan vi også være afhængige af mad. Madmisbrug har i mange år været et udefineret og overset problem, der dog de senere år er blevet mere og mere anerkendt. Holdningen har tidligere været: “luk munden og let bagdelen”, hvilket repræsenterer en enorm stor uvidenhed både fra fagpersoner og samfundet generelt. Fakta er, at madmisbrug, overspisning og BED er et voldsomt problem, for den der lider af det og de pårørende. Fokus på vægt, de overkørte tanker, selvbebrejdelse og nedsatte selvværd, er enormt belastende og hårdt at være i. Det kan føles som et hamsterhjul der aldrig stopper. For det første er livskvaliteten markant nedsat hos en madmisbruger, men påvirker også deres pårørende. Lige nu har mange mennesker behov for hjælp for at komme ud af deres madmisbrug, men der er for lidt hjælp at hente og alt for lang ventetid. Madmisbrug handler på ingen måder om mad, men om en mestringsstrategi for bagvedliggende problematikker, dog anlægges det begyndende madmisbrug ofte ved ændret kropsfokus og overvægt. Madmisbrug kan starte i ungdommen, men ofte melder erkendelsen af problemet sig seriøst på banen, i voksenlivet – dog oplever vores klienter sjældent at der er hjælp at hente på dette tidspunkt i livet. Vi hjælper voksne mennesker med madmisbrug.