TRYGHED I SYGDOM & OVERVÆGT

Så jeg synes at ansvar er det fedeste ord i verden, fordi ansvar giver magt og resultater.

Mange af os har tendens til at ansvarsfralægge når det kommer til sundhed. Det føles langt bedre at sige at jeg er blevet ramt af dårligt helbred, fremfor at sige at jeg har truffet nogle valg som har ført til et dårligt helbred. Det er SÅ angstprovokerende for de fleste og du kan garanteret mærke det i maven. Måske tænker du; Hvad fanden bilder hun sig ind, jeg har da ikke noget ansvar i at jeg er overvægtig, har diabetes eller migræne.

Og det er også helt okay at du tænker sådan, men det du bare ikke er helt klar over er at disse tanker har en meget høj pris.

Så nu leger vi at du siger højt: Jeg tager ansvar for at jeg har truffet nogle valg som har medført nogle problematikker i forhold til mit helbred. Jeg er ikke blevet ramt af dårligt helbred, jeg har gjort nogle ting som har medført et resultat.

Hertil vil jeg gerne lige fortælle dig at dette her ord ’ramt’ er noget jeg hører ret ofte – ordet ’falde i’ er også meget populært. Men det er jo ikke sådan at du går over vejen og bliver ramt af dårligt helbred. Du kan gå over vejen og bliver ramt af en bil, men dårligt helbred rammer dig ikke på vejen over. Det er heller ikke sådan at migræne kommer flyvende ind gennem vinduet og rammer dig i hovedet. Der er en grund til at du har disse resultater.

Nu sidder du måske helt ude på kanten af stolen og tænker, ej nu stopper hun.

Men grunden til at det er så vigtigt et emne er at hvis vi holder os selv fast i ansvarsfralæggelse når det kommer til vores sundhed, så mister vi magten – og når vi mister magten, bliver vi ofre for vores vilkår. Når dette sker, så kan vi ikke ændre noget. Så er vi nødt til at acceptere vores tilstand.

Det er selvfølgelig en balancegang hvilke elementer i vores liv vi skal acceptere som vilkår og hvilke elementer vi skal blive bevidste om at vi kan ændre på. Men jeg mere vi prøver at tage ansvar, jo mere magt giver det og magt giver en langt bedre tilstand end at være i en offerrolle.

De fleste af os befinder os et sted på linjen mellem offer og magt, og hvis vi kan komme længst hen mod magt, så giver det os en følelse af power og det er her vi kan skabe forandringer.

Jeg hører ofte mennesker stille sig i offerrollen, jeg vil også bruge ordet at de stiller sig i manglen. Det føles ikke rart at være der, fordi det er her vi bliver opmærkesomme på alt det vi mangler i vores liv og alt det vi ville ønske kunne være anderledes. Rigtig mange mennesker forbliver i den mangel-kasse. Men det spændende ved det er at vi rigtignok kan stille os i manglen og finde ud af hvad vi ville ønske var anderledes og så kan vi stille os over i skaber-kassen, hvor vi får tingene til at ske. Vi finder ud af hvad vi ønsker os og så handler vi på det og et resultat af dette er at vi pludselig forandrer vores resultater.

En hemmelighed du måske ikke helt kender er at der faktisk ikke er andre der kan tage ansvar for dit liv, dine følelser og heller ikke din sundhed. Det er udelukkende dit ansvar. Og når du nu er bevidst om at du faktisk har en magt over din sundhed og du ikke bare er offer for omstændighederne så giver det et løft. Problemet i dette, eller bagsiden af medaljen er at når vi pludselig bliver opmærksomme på at vi har både et ansvar og magten over vores resultater så mister vi både undskyldninger og vi mister de elementer der føles rart ved at være offer.

KAN DER VÆRE TRYGHED I SYGDOM OG OVERVÆGT

Ja der kan være tryghed i sygdom og overvægt, det er mit prompte svar. Jeg ser hver dag mennesker som faktisk ikke har lyst til hverken at blive raske eller slanke. Jeg tror at netop denne udtalelse kommer bag på mange – og måske også dig.

Men, alt hvad vi gør, giver mening for os, som jeg har nævnt før, men alt hvad vi har i vores liv, det vinder vi også noget ved – det behøver ikke føles rart, men der er meget tryghed i det som føles dårligt også.

Som vi har talt om før, så vil hjernen bevare status quo, og det er også derfor vores hjerne modarbejder forandring, det er i hvert fald den neurologiske forklaring. Men lad os forstille os at du er syg og der er mange ting du ikke kan. Der er rigtig mange elementer der føles ubehageligt ved det, men der er måske også elementer der føles rart. Det kan være der bliver taget en masse hensyn, det kan også der bliver stillet færre krav til dig. Det kan også være at du modtager en masse omsorg og opmærksom grundet din tilstand.

Hvis du så bliver rask, så mister du de her elementer og derfor er der tryghed i sygdom.

Det der også sker når vi bliver raske eller slanke for den sags skyld, så sker der også noget med vores identitet. Vi knytter faktisk identitet med den tilstand vi befinder os i.